Coaching

Psychological-Therapies

Coaching

Är ett effektivt sätt att kommunicera för att optimera människors och gruppers potential.

Coachens huvuduppgift är att göra individen/gruppen framgångsrik i sin egen utvecklingsprocess.

 

Ofta förknippas coaching med idrott, företagsutveckling eller stora omvälvande planer och förändringar. Coaching är mer än så.

Coaching handlar ofta om vardagsnära angelägenheter  – så som stresshantering, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självkänsla/självförtroende, bättre hälsa eller mer glädje i vardagen.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

 

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

 


 

Första mötet med mig är kostnadsfritt för dig som privatperson eller för dig som arbetsledare. Vi ser över behov, önskemål för coachingen och gör tillsammans upp en handlingsplan. Kontraktet skrivs vanligtvis på sex tillfällen med möjlighet till förlängning om så önskas.

Prislista