Chakraflödesmassage

Chakramassage är både energigivande och utrensande massage.

Utrensningen sker både på ett fysiskt och psykiskt plan, energierna balanseras så att kroppen kan starta sin egen läkningsprocess.

 

Chakra är ett sanskrit ord och betyder hjul.

Läran om chakran och energierna härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner.

Den mänskliga kroppen har många chakran men man brukar för det mesta prata om de sju största :

Rotchakrat, navelchakrat, solarplexus, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat (tredje ögat),  och kronchakrat.

 

Chakramassage och annan form av alternativterapi är en komplementärbehandling.

Den påskyndar läkningsprocessen, förebygger insjuknande men ersätter inte traditionell sjukvård.